h

SP stemt tegen de begroting van 2019.

11 november 2018

SP stemt tegen de begroting van 2019.

Foto: SP

Nadat we tegen de begroting van de gemeente Boxmeer hadden gestemd
kreeg wij (enkele raadsleden) tijdens de na borrel van diverse kanten waaronder de burgemeester de vraag waar wij toch de cursus begroting geleerd hadden. De begroting was immers toch sluitend en tegenstemmen is not done.

Dat komt overeen met de woorden van: Jan de Koning, politicus CDA. “Je moet de overheid nooit op zijn woorden maar alleen op zijn begroting geloven”.

Echter  wij de fractie van de SP beoordelen een begroting toch net even iets anders. Voor de SP gaat het om mensen en voor het college gaat het waarschijnlijk om de cijfers en de centen. Maar nu naar onze werkwijze, hoe kijken wij tegen een begroting aan, en daarbij meteen het citaat van de Koning in acht nemend.

De SP bekijkt eerst de uitwerking van de begroting en daarna de inhoudelijke vragen. En de SP houdt ook rekening met wat er gezegd wordt tijdens de debatten. En weegt de menselijke maat mee in om voor of tegen te stemmen. Het uitgangspunt hoe gaan wij om met mensen geeft daarin de uiteindelijke
doorslag. Ook al kloppen de cijfers. Als de attitude niet klopt is de
begroting gebouwd op de verkeerde peilers.

Onze peilers zijn duidelijk: Menswaardigheid, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, transparant, sociaal en eerlijk.

Menswaardigheid staat voor een volwaardig leven met respect voor elkaar, elkaar helpen daar waar nodig is. Kortom een leven waar iedereen mee doet in onze maatschappij.

Als wij dan kijken hoe het college reageerde op ons voorstel om de bijzondere
bijstandsnorm met 10% te verhogen (nu is de bijstandsnorm 115%) om zo de lasten voor de allerarmsten te verlichten ( arbeidsgehandicapten, Wajong ‘ers,
bijstandsgezinnen, gezinnen met twee lage inkomens etc. ) en je
krijgt dan als antwoord, daar worden mensen lui van en gaan ze alleen maar
achteroverleunen op de bank, dan vinden wij dat dit onrecht doet aan een
grote groep inwoners. Deze inwoners die het heel moeilijk hebben worden
niet gehoord, niet gezien en ons college wil ze ook niet zien.

En als tweede uitspraak m.b.t. cliënt ondersteuning bij WMO, jeugdzorg en
andere zaken werd letterlijk verteld door het college dat inwoners zich
niet mogen laten bijstaan door mensen van de SP hulpdienst.

Het is te belachelijk voor woorden, dat het college onze inwoners het
“wettelijke recht” wat elke burger in Nederland heeft durft te
ontzeggen, de inwoners mogen zelf kiezen wie hun eigen cliënt ondersteuner is.

Deze twee zaken heeft de SP doen besluiten tegen de begroting te stemmen
waarbij de centen prima op orde zijn, maar de houding niet past omdat onze inwoners niet gehoord en niet gezien worden.

College Chapeau dat de centen op orde zijn!

Instemmen kunnen wij pas volmondig als het respect naar de inwoners ook op orde is. En u dit in uw houding naar de allerarmsten in onze gemeente ook
kunt uitdragen.

Fractie SP Boxmeer

U bent hier