h

Luisteren naar de inwoners:

22 januari 2019

Luisteren naar de inwoners:

Foto: SP

Op 21 januari hield SP Boxmeer een actie in de Musette in Boxmeer. Dit is de nieuwe woontoren van Boxmeer waar mensenwonen die wellicht zorg nodig hebben, maar ook mensen die nog geheel zelfstandig zijn in kunnen wonen. Deze woontoren is 7 verdiepingen hoog. Wat natuurlijk een prachtig uitzicht geeft hoe hoger je woont. Maar daarin tegen ook de zorgen over de veiligheid als er iets met je mocht gebeuren.

SP Boxmeer hield daarom een enquête om de problemen en de zorgen in kaart te brengen. Huis aan huis even een gesprek met de bewoner(s). Dit werd meer dan gewaardeerd door de bewoner(s) en wij werden dan ook warm ontvangen.

Wij willen iedereen danken voor hun medewerkingen.

De uitkomst en bevindingen zijn in kaart gebracht en er wordt door een bewoner burgerinitiatief opgezet waarin de SP de nodige hulp biedt. Mocht het nodig zijn dat het burgerinitiatief niet afdoende werkt dan kan de SP besluiten om over te gaan tot het stellen van vragen aan het college van B&W van de gemeente Boxmeer.

#luisterennaardeinwoners
#tijdvoorrechtvaardigheid

Fractie SP Boxmeer

U bent hier