h
13 december 2017

Lilian Marijnissen volgt Emile Roemer op als fractievoorzitter van de SP.

Foto: SP Boxmeer / SP

De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft vanochtend Lilian Marijnissen
gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Zij volgt daarmee Emile Roemer op
die een dag eerder aan zijn fractie liet weten het leiderschap over te
willen dragen. Voor het fractievoorzitterschap hadden twee Kamerleden
van de SP zich kandidaat gesteld. 

Lees verder
17 november 2017

Johan Koelman wederom unaniem gekozen tot lijsttrekker van SP Boxmeer:

Foto: SP Boxmeer / SP

Bij de komende verkiezingen voor de gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 wordt de lijst van de Socialistische partij (SP) aangevoerd door Johan Koelman.

Lees verder
9 november 2017

SP Boxmeer hield vandaag een sterk betoog:

Vandaag heeft  fractievoorzitter Johan Koelman tijdens de raadsvergadering een sterk en goed betoog gehouden over de begroting van 2018. 

Lees verder
27 oktober 2017

Nieuw Burgerraadslid voor SP Boxmeer:

Foto: SP Boxmeer / SP

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 oktober jl. is Jo Wijnen geïnstalleerd als Burgerraadslid voor de SP. Jo gaat de fractie ondersteunen en zal tevens in commissievergaderingen gaan plaats nemen.

Lees verder
22 oktober 2017

Verkeersveiligheid ver onder de maat volgens SP Boxmeer:

Foto: sp

De verkeersveiligheid in de gemeente Boxmeer blijft de laatste jaren duidelijk achter op wat de SP in de gemeente Boxmeer graag zou zien. Dat is jammer, zeker gezien de inzet van de SP op dit vlak als college partij in de raadsperiode 2008-2012. Er zijn toen door de SP wethouder Bert Moeskops duidelijke stappen gezet om de verkeersveiligheid te verbeteren en dat willen we graag verder voortzetten. Het huidige college heeft het beleid wat ingezet is niet voldoende voortgezet. SP Boxmeer hoopt dit in de toekomst weer te kunnen doen als wij in het college kunnen plaats nemen na de verkiezingen van 21 maart 2018.

Lees verder
6 oktober 2017

Een steuntje in de rug voor de leraren in Boxmeer:

Foto: SP Boxmeer / SP

Afgelopen woensdag (4 oktober 2017) bracht SP Boxmeer een bezoek aan de basisscholen ''de Bakelgeert'' en ''de Bonckert'' om de leraren een steun in de rug te geven voor hun actie. De actie die een dag later zal worden gevoerd door de leraren waarin ze strijden voor een beter werkklimaat: minder grote klassen, minder werkdruk en een beter en hoger loon.

Lees verder
28 september 2017

SP wijst school op mogelijkheid zebrapad:

In de raadsvergadering van 14 september 2017 stelde VBD/LO een vraag, om in Maashees een zebrapad aan te leggen. Dezelfde vraag, en ook om dezelfde argumenten, was jaren geleden gesteld in Boxmeer Noord. Destijds werd de zebra afgedaan als schijnveiligheid. Nu kon er per direct een zebra aangelegd worden.
 
Op de reactievraag van de SP of het beleid de laatste jaren veranderd is antwoordde wethouder Verstraaten dat een volgend verzoek ook beantwoord kan worden.
 
De SP heeft hierop de volgende dag direct ACTIE ondernomen. Wij hebben de schoolleiding gewezen op de veranderde mogelijkheid om een zebra aan te laten leggen.

Foto: SP Boxmeer / SP
Lees verder
21 september 2017

SP Boxmeer blijft zich inzetten voor een referendum:

Foto: SP Boxmeer / SP

De mening van de burger zal, zeker met belangrijke en grote onderwerpen, moeten worden gehoord doormiddel van een referendum. Zo stelt SP Boxmeer.

Lees verder
17 september 2017

Geheimhouding dossier Hansa gaat door, ondanks aanbeveling:

Bij de beantwoording van vragen van de SP is, ondanks de aanbeveling van de Rekenkamercommissie, toch weer geheimhouding opgelegd.

Lees verder
17 september 2017

Fractiebudgetverordening aangepast dankzij SP Boxmeer.

Het voorstel van de SP om de Fractiebudgetverordening aan te passen
is verrassend genoeg aangenomen. De verordening stond onder andere toe dat partijen op kosten van het fractiebudget nieuwjaarswensen kon
plaatsen.

Lees verder

Pagina's