h
29 augustus 2017

SP'er in hart en nieren Hester Kruizinga:

Foto: SP

Verder van de wereld weg, elke dag een beetje, dichter naar de hemel toe:

Lees verder
25 juli 2017

Daags na de Tour wederom een succes voor SP Boxmeer:

Foto: SP Boxmeer / SP fotograaf

Elk jaar weer is SP Boxmeer van de partij tijdens het prachtige evenement '' Daags na de Tour'' om tijdens de reclamekaravaan mee te lopen en onze welbekende gadgets uit te delen onder toeziend oog van Emile Roemer.

Lees verder
19 juli 2017

Krijgt u uw huishoudelijke hulp in deze vakantieperiode?

Beste gebruikers van huishoudelijke zorg in Boxmeer.

Als SP willen graag weten of u uw huishoudelijke hulp in deze vakantieperiode krijgt zoals afgesproken. Mocht dit niet zo zijn dan horen we het graag.

Graag zouden we onderstaande willen weten: 

  • Van welke organisatie ontvangt u huishoudelijke zorg? 
  • Hoeveel uren per week of per maand u minder zorg hebt gehad dan normaal? 
  • Indien u hier een brief of mail van hebt kom ik graag in het bezit van een kopie.

U kunt uw gegevens mailen naar boxmeer@sp.nl, of schriftelijk richten aan
SP Boxmeer
Julie Postelsingel 11
5831DH Boxmeer. 

Uiteraard zullen wij zeer vertrouwelijk met uw gegevens om gaan. Alvast bedankt voor uw medewerking.

                                              Mariëlla van Wijnen - Heijs, Raadslid SP

Lees verder
14 juli 2017

SP zegt vertrouwen in burgemeester op

Naar aanleiding van het recente Hansa-onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie komt de SP- fractie tot de conclusie geen vertrouwen meer te hebben in burgemeester van Soest. Het onderzoeksrapport staat vol met keiharde conclusies over slecht of falend bestuur en schetst een situatie die nog ernstiger is dan de SP al vermoedde. 

Als ervaren bestuurder had burgemeester van Soest beter moeten weten dat het handelen van het college gedurende de hele looptijd van het dossier niet correct was. Vanaf het begin zijn grote betalingen gedaan zonder college- of raadsbesluit, zonder om een deskundig ambtelijk advies te vragen en zonder een fatsoenlijk antecedenten onderzoek van Dhr de Lange. De burgemeester heeft dit alles nagelaten waardoor de gemeente onterecht €750.000 heeft betaald. Het betalen van €750.000 voor een haalbaarheidsonderzoek valt sowieso niet uit te leggen (veel te hoog bedrag) en wordt beschreven als feitelijke financiële steun aan de ondernemer. Toen vervolgens duidelijk werd dat Hansa de grond niet afnam, is nagelaten om de contractueel direct opeisbare boete te gaan innen van €90.000 per week waardoor de schade voor de gemeente beperkt had kunnen blijven. Ook dit valt de burgemeester te verwijten. En ook werd nagelaten om een onterechte betaling van €57.000 terug te vorderen, terwijl dat wel ambtelijk werd geadviseerd. 

Lees verder
12 juli 2017

Eerste reactie SP Boxmeer op Rekenkamer rapport over Hansa

Dinsdag 11 juli is het onderzoeksrapport naar het oncologisch ziekenhuis Hansa door de Rekenkamercommissie Land van Cuijk openbaar gemaakt. De inhoud bevat een schokkende beschrijving over het handelen van de gemeente.

Rol van het college
De rol van het college zal binnen de SP nog besproken worden. Duidelijk is nu al dat de visie van het college op het rapport door dit college niet openbaar gemaakt is en dat het college  geen reactie klaar heeft voor de media. Inmiddels heeft de SP de visie op het rapport opgevraagd.

Opleggen geheimhouding
Wat de SP al de afgelopen jaren heeft gezegd wordt in het rapport bevestigd. Te makkelijk en te vaak is door het college geheimhouding opgelegd.

Informatie delen met de raad
Ook hier bevestigt de Rekenkamercommissie wat de SP al vaker heeft gezegd. Niet alle informatie is met de raad gedeeld of niet tijdig. Ook niet na meermaals hierom gevraagd te hebben.

De SP zal binnenkort bijeen komen om een uitgebreid standpunt te bepalen.

Lees verder
10 juli 2017

Kosten gehandicaptenpaarkeerplaats\-parkeerkaart nu duidelijk

Na de constatering dat inwoners vaak afzien van de aanvraag voor een gehandicaptenpaarkeerplaats en/of een gehandicaptenparkeerkaart omdat de kosten flink kunnen oplopen heeft SP raadslid Mariëlle van Wijnen - Heijs enkele malen gevraagd dit actief te communiceren op de website van de gemeente Boxmeer. "Veel inwoners weten vaak niet dat dit ook valt onder de wet maatschappelijke ondersteuning en ook hier een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten of bijzondere bijstand van toepassing is." aldus SP raadslid Mariëlle van Wijnen - Heijs. Sinds 6 juli 2017 staat dit nu ook keurig vermeld op de website van de gemeente onder het kopje "Kosten" bij de aanvraag gegevens van gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats. 

Lees verder
7 juli 2017

Transitie veehouderij - De Gelderlander publiceert halve waarheden

Foto: SP / www.dg.nl/

Als voltallige oppositie waren we fel tegen de motie zoals die door de coalitie is ingediend in de raadsvergadering van gisterenavond. Bijgaand artikel in de Gelderlander van hedenochtend klopt dus niet. De SP staat juist wél achter de provinciale maatregelen om vervuilende veehouderij aan te pakken.

De SP Boxmeer gaat wél voor duurzaamheid en vóór leefbaarheid, dat hebben we gisteren ook duidelijk gezegd in de raadsvergadering. Daarmee was de gemeenteraad heel verdeeld, maar het CDA wist zijn motie door te drukken met steun van de lokale partijen om zijn boerenachterban te beschermen tegen maatregelen die veehouders dwingt om te verduurzamen. Een zeer slechte zaak!

Lees verder
5 juli 2017

Super 'Superzaterdag' in Boxmeer

Foto: SP Boxmeer / boxmeer.sp.nl

Zaterdag 1 juli hebben we een mooie informatieve 'SUPERZATERDAG' gehad in het Centrum van Boxmeer. Dit keer met de aanwezigheid van tweede-kamer fractievoorzitter Emile Roemer en onder het genot van een gratis ijsje. De ijsjes hadden wij als SP Boxmeer ingekocht bij onze plaatselijke ijssalon 'Rembrandt' onder het motto: Doe sociaal, Koop lokaal. Ook Emile heeft voor ons 'n ijsje uitgeschept!

Lees verder
7 juni 2017

Blijft het gemeente Boxmeer of wordt het gemeente Land van Cuijk?

Foto: SP Boxmeer
Een land van Cuijk: Is dit wenselijk, is dit mogelijk, moeten we dit willen? Is dit wel het beste alternatief? Of moeten we allemaal aparte gemeentes blijven, moeten we deze grote samenwerking niet aangaan, en zal het ons de nodige problemen gaan opleveren?
Lees verder

Vragenlijst voor een betere en een socialere gemeente Boxmeer

Geachte bewoner van de gemeente Boxmeer,

SP Boxmeer zet zich al jaren in voor een betere en een socialere gemeente Boxmeer. Om dit goed te kunnen doen hoort de SP graag van u hoe u de gemeente ervaart en/of wat er speelt in uw straat of wijk.

Daarom heeft SP Boxmeer deze vragenlijst opgesteld en we hopen hierdoor een duidelijk beeld te krijgen over uw wensen en ervaringen met de gemeente Boxmeer.

Om u op weg te helpen geven we alvast een paar onderwerpen:

Lees verder

Mocht u dat willen zouden wij het fijn vinden als we u nog een keer mogen benaderen naar aanleiding van deze vragenlijst zodat we u ook op de hoogte kunnen houden van de vervolg stappen.

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Pagina's