h

Zandstrand in Boxmeer? Is de Maasheggen in de uitverkoop?!

12 november 2018

Zandstrand in Boxmeer? Is de Maasheggen in de uitverkoop?!

Foto: SP

Op 8 november tijdens de raadsvergadering besprak de gemeenteraad de begroting voor het volgende jaar; Welke taken moeten we uitvoeren, Welke nieuwe activiteiten ontwikkelen we, Wat mag het allemaal gaan kosten. Het CDA wilde dat in de begroting van 2019 geld wordt uitgetrokken om "te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om in Boxmeer als dorp aan de maas een recreatief zandstrand te ontwikkelen". Tijdens de raadsvergadering werd een zogeheten verbeelding uitgedeeld: een zandstrand in het Maasheggengebied tussen de Loerangelsestraat 't Zand (straat) en de Maas.

De SP-fractie kan absoluut niet accoord gaan met voorstel: zo’n strand betekent fiets- en autoverkeer, uitbreiding van de Loerangelsestraat, aanleg parkeerplaatsen, noem maar op. Bovendien zou het Maasheggengebied als het ware in tweeen gehakt worden. Het werd echter nog bonter. Coalitiepartner VDB/LO (Vijfdorpenbelang/ Lijst Overloon) wilde dat wat voor Boxmeer geldt, ook voor de andere dorpen in Boxmeer moest gelden. Dus werd de motie aangepast en werd aan de tekst toegevoegd: “ …. en daar waar het mogelijk is langs de Maas in de gemeente Boxmeer recreatieve mogelijkheden toestaan en ontwikkelen.

Met de verbeelding van het zandstrand vóór ons hield de SP-fractie haar hart vast voor de toekomst van het zo geprezen ''unieke'' Maasheggengebied: het fiets- en autoverkeer in het gebied zal toenemen, de wegen zullen worden verbreed, parkeerplaatsen zullen nodig zijn, horecagelegenheden als paddenstoelen uit de grond schieten. We stemden dus – samen met de PK - tegen de motie, maar helaas waren we in de minderheid.

Onderzoek overbodig:

Het voorstel van een zandstrand bij Boxmeer hoeft volgens ons helemaal niet onderzocht te worden. Het is volkomen in strijd met alle besluiten die de gemeenteraad de afgelopen jaren ten aanzien van het Maasheggengebied genomen heeft en is onverenigbaar met de eisen die de status UNESCO Biosfeer stelt.

    

Het is duidelijk: de gemeenteraad en daarmee ook de huidige coalitiepartijen merkten op 23 mei 2017 het gebied van het zandstrand aan als een natuurkerngebied dan wel een robuust overgangsgebied.
In UNESCO-termen vertaald: de raad beschouwt het als “kernzone”.

Dat betekent voor ons als SP-Boxmeer in het gebied tussen de Loerangelsestraat, 't Zand (straat) en de Maas, behoud van de natuur centraal moet staan en dat verstoring van het gebied door de aanleg en het gebruik van een zandstrand uitgesloten is.

Jo Wijnen raadslid SP Boxmeer.

U bent hier