Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Boxmeer

VOOR JEZELF, VOOR ELKAAR, IN DE GEMEENTE BOXMEER!

Voor jezelf, voor elkaar!
SP strijdt in Boxmeer verder voor een beter Nederland. Stem op 21 maart 2018 SP Boxmeer het college in!

De SP werkt samen met u aan een betere leefomgeving. Ons beleid is helder en duidelijk. Geen '' verdeel en heers'' maar samen Met elkaar en Voor elkaar werken aan onze mooie gemeente Boxmeer. De SP is als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 buiten de vorming van een college gehouden.  Onze rol in de oppositie hebben we duidelijk gevoerd. Maar als oppositiepartij hebben we de nodige successen weten te boeken, zoals:

-Maaltijdvergoeding:
De afgelopen periode bleek vanuit door samenwerking met Sint Anthonis dat de maaltijdvergoeding voor hen die er afhankelijk van zijn zou worden afgeschaft. Dit hebben we als SP weten te voorkomen.

-Armoedebestrijding:
Voor de komende raadsperiode willen we armoede voorkomen. En een betere voorgeleiding tot schuldhulpverlening als inwoners dit zelf niet kunnen.

-Starterslening:
Op voorzet van de SP is het budget voor de starterslening verder uitgebreid. Toch is dat niet voldoende voor in de toekomst.

-De SP zet in op het bouwen van meer betaalbare huur- en starterswoningen.

-Veilig verkeer in Boxmeer:
Onze diverse verkeersacties (o.a. zebrapaden, Floralaan, gevaarlijke rotondes) geven aan dat vanaf 2018 ook verkeer de nodige aandacht behoeft. De SP zet zich in voor een veilige verkeersdeelname voor alle inwoners.

-Verbeteren natuur en leefmilieu:
Ook het milieu is bij de SP in goede handen. Wij zijn tegen grootschalige mestverwerking, mede omdat er veel mest verdwijnt op een verkeerde manier. Als enige partij stemden wij daar tegen. Een goed leefmilieu met een juiste balans tussen dieren, boeren en bewoners. Daar gaat de SP voor! Ook de inzameling van drankkarton is een SP voorstel geweest. 

-Hansa dossier:
De SP wilde heel graag dat het HANSA dossier openbaar gemaakt zou worden. We hebben de rest van de raad hiervan kunnen overtuigen. In 2018 zal het dossier openbaar gemaakt worden voor de leden van de gemeenteraad en de burgers van Boxmeer. Wij willen vanaf 2018 meer openheid van het Boxmeerse bestuur.

- Zeggenschap en Referendum: 
De SP is voor meer zeggenschap van de burgers. Dit kan met een referendumverordening. SP Boxmeer blijft zich hard maken dat uw stem gehoord zal blijven. Bij onderwerpen die u allen aangaat zoals bijvoorbeeld: herindeling van het Land van Cuijk.

Niet voor niets is op dit moment de leus van de SP:

Voor jezelf, voor elkaar, in de hele gemeente Boxmeer.
En bij uw stem op de SP betekent dat ''Voor jezelf, voor elkaar'' is gegarandeerd. Déze gemeenteraadsverkiezingen kunt u weer kiezen voor een sterke en sociale gemeente Boxmeer . De afgelopen vier jaar heeft u kunnen zien wat een college zonder SP is. De komende periode gaan wij voor een college MET de SP .

Wilt u meepraten, stem op de SP.

foto van SP Boxmeer.

Lijsttrekker: Johan Koelman

Johan Koelman, 50 jaar, getrouwd, 1 dochter en woonachtig in Boxmeer, is wederom lijsttrekker voor de SP. Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in de verzekeringen is Johan nu werkzaam bij de Gelderlander als distributeur in de omgeving van Gennep. Johan besteedt veel tijd om de wijken en dorpen in te gaan om met inwoners in gesprek te gaan en waar nodig in actie te komen.

Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Hoe belangrijk zijn die?

Heel belangrijk. De afgelopen jaren zijn steeds meer taken naar gemeenten gegaan. Van ouderenzorg tot jeugdzorg en van mensen naar werk begeleiden tot armoedebestrijding. Maar gemeenten hebben daarbij veel vrijheid, dus je bent steeds meer afhankelijk hoe sociaal een gemeente is en
hoeveel geld ze er voor over hebben.

Wat vond jij van de rol van SP Boxmeer in de oppositie van de afgelopen 4 jaar?

Direct na de coalitievorming heb ik beloofd dat van de SP een sterke
oppositierol in de gemeenteraad verwacht mag worden. Dat bleek ook hard
nodig. Het HANSA dossier bijvoorbeeld werd steeds meer een doofpot, en
mede dankzij aandringen van de SP kwam er beetje bij beetje meer openheid, maar we zijn er nog lang niet. De onderste steen over dit debacle moet volledig boven tafel komen. Mensen hebben er recht op te weten wat er is fout gegaan.

Maar kon je vanuit de oppositie wel iets bereiken?

Zeker. Krachtige oppositie is belangrijk. Wij laten het geluid van de straat
in de Raad horen en kunnen belangrijke onderwerpen die mensen aandragen
op de agenda zetten. Zo heeft de SP voorkomen dat de maaltijdvergoeding
voor ouderen zou worden afgeschaft, is door de SP het budget voor
starterleningen uitgebreid en is er dankzij de SP een inzameling gekomen
van drankkarton.

Wat heeft de gemeente Boxmeer nodig om een krachtige 11 kernen gemeente te zijn?

Boxmeer is een prachtige gemeente met 11 mooie dorpen. Maar er moet wel
voortdurend aandacht zijn voor de leefbaarheid in alle kernen. Investeringen in de dorpen om de leefbaarheid te vergroten zijn dus belangrijk. Zorgen voor betaalbare woningen voor de eigen jeugd bijvoorbeeld. Maar ook een grote openbare speeltuin in Overloon is een meerwaarde voor de hele omgeving en hoeft wat ons betreft dus niet perse in Boxmeer gerealiseerd te worden. Je moet zo’n speeltuin bouwen waar het goed kan.

Hoe kijk jij naar de tweedeling in het land en de gemeente Boxmeer?

De tweedeling in de samenleving zie je alleen maar groeien, dat baart me
zorgen. Mensen die het héél goed hebben, zijn er alleen maar beter op
geworden en mensen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen
voelen zich al lange tijd in de steek gelaten. Het ergste is dat sommige
partijen in Den Haag mensen tegen elkaar opzetten. Dat veroorzaakt
discriminatie en onrust en lost geen enkel probleem op. Wanneer mensen
niet rond kunnen komen, moet het sociaal minimum omhoog, wanneer er te
weinig betaalbare woningen zijn, moet er gebouwd gaan worden. SP Boxmeer gaat voor een sociale gemeenschap waarin het woord “samenleven” de kern vormt van ons beleid. We willen een samenleving waarin je opkomt voor elkaar.

Welke thema's zijn belangrijk voor jou en zie je nu niet terug in het huidige college?

Het is eerder wat zie ik wel en wil ik niet zien in dit college. Een voorstel van ons om te komen tot één zorgcoöperatie voor de hele gemeente Boxmeer werd door de coalitie afgeschoten. Enige tijd later werd er een voorstel ingediend om voor Oeffelt wél te gaan voor één zorgcorporatie. Ook Oeffelt leert van de SP in Boxmeer. Nu nog even doorzetten voor de hele gemeente!

Hoe ziet jouw ideale fractie eruit en zie je dit gebeuren met de huidige top 10?

Mijn ideale SP fractie vult elkaar aan. Niet alleen wat betreft kennis en
ervaring, maar ook qua karakters. Met de huidige top 10 kunnen de
portefeuilles goed verdeeld worden, maar ook qua karakters zitten er
mooie aanvullingen. Rustige karakters die kunnen relativeren en
enthousiaste personen die de vaart erin houden. Dat lijkt mij een goed
evenwicht.

Wat zijn voor jou de belangrijkste thema’s bij de komende verkiezingen?

Meer betaalbare woningen, fatsoenlijke ouderenzorg zonder marktwerking en
betere verkeersveiligheid zijn er zo een paar. Dit zijn in ieder geval
onderwerpen die we veel terug horen wanneer we als SP in de wijken zijn.
Maar wat je ook veel hoort is dat mensen serieus genomen willen worden,
dat ze invloed willen hebben. Daarom willen wij mensen een stem geven
bij een eventuele herindeling in het Land van Cuijk, via een referendum.

Johan Koelman

Agenda

Vrouwen van nu debat.

maandag, februari 19, 2018 - 19:30
Op maandag 19 februari organiseert '' vrouwen van nu Boxmeer'' een debat avond. Tijdens deze avond gaan 7 kandidaat vrouwen uit de gemeente Boxmeer met elkaar het debat aan. Voor de SP is dat Mariella van Wijnen.

Deze zeer gedreven en rechtdoor zee vrouw weet als geen ander waar de zorg voor moet staan. Vanuit haar kijk op de sociale aspecten binnen onze gemeente laat zij met hart en ziel het sterke en sociale geluid van de SP duidelijk horen. 

Stem op 21 maart 2018 SP Boxmeer het college in!

Locatie:
Cafe het Centrum in Boxmeer. Gelegen aan de Steenstraat 56

Gelderlander debat Boxmeer.

dinsdag, maart 13, 2018 - 19:30
Op 13 maart organiseert de Gelderlander een debatavond. Tijdens dit debat worden er vragen en stellingen gesteld aan de verschillende kandidaten van alle deelnemende politieke partijen.

Tijdens deze avond zal de SP goed vertegenwoordigd worden door de lijsttrekker Johan Koelman, onze nieuwe aanwinst Rob Leenders en Jan van Densen. Daarbij mag Mariella van Wijnen natuurlijk niet ontbreken. Zij zullen het sterke geluid laten horen waar de SP voor staat.

Een open en transparante gemeente is voor de SP essentieel. De inwoners meer betrekken bij ingrijpende beslissingen. Laat hun stem een waarde hebben. Daarbij vindt de SP dat er een sociale gemeente moet komen.

Stemt u SP Boxmeer op 21 maart 2018 het college in?!

Locatie:
Gemeentehuis Boxmeer gelegen aan: Raadhuisplein 1

Valentijnsactie met een ROOD SP hart.

woensdag, februari 14, 2018 -
13:00 tot 15:30

Tijdens de Valentijnsactie van SP Boxmeer zetten we iedereen in het zonnetje. Wij zullen deze dag hartjes uitdelen zodat u deze met iedereen die u lief is weer kunt delen. Want deze dag is niet alleen voor geliefde maar iedereen verdiend een lief gebaar.

Een dag waarop iedereen het verdiend om aandacht te krijgen, om te horen dat ze speciaal zijn, om bedankt te worden voor wat ze doen of gewoon omdat het kan.

                      Fijne Valentijnsdag!

                     

Foto: SP Boxmeer / SP fotograaf

1. Johan Koelman

Meer informatie

2. Mariella van Wijnen-Heijs

Meer informatie

3. Rob Leenders

Meer informatie

4. Jo Wijnen

Meer informatie

5. Jan van Densen

Meer informatie

6. Alexander Küppers

Meer informatie

7. Josè Lichteveld

Meer informatie

8. Jaap van Densen

Meer informatie

9. Dennis Roemer

Meer informatie

10. Wilbur van den Hoven

Meer informatie

11. Winfried Boster

12. Stephan Schaminee

13. Peter Claeys

14. Ramon Hakvoort

15. Mientje Wever-Peters van Nijenhof

16. Mohammed Asadi

17. Jessica Vierhouten

18. Frido Arnts

19. André Daamen

20. Theo Seijs

21. Hans Willems

22. Leny Peeters-Kudiwa

23. Wilfred van de Goorbergh

24. Jan Neuteboom

25. Ria Crutzen

26. Gerrit Vissers

27. Els Beerten-Pex

28. Geert Reijnders

29. Arno Hendriks

30. Marcel Gerrits

31. Frans van Benthum

32. Paul de Bruijn

33. Theo Weenink

34. Emile Roemer

Verkeer en Veiligheid:

Verkeer en veiligheid binnen de gemeente Boxmeer staat hoog in het
vaandel. Veilige verkeersdeelname door goede verkeersmaatregelen en
voorzieningen zijn van groot belang. Daarbij is een juiste handhaving
belangrijk.                        

Jongerenraad

SP Boxmeer is van mening dat jongeren belangrijk zijn voor de samenleving. SP Boxmeer gaat voor raadpleging voor en door een jongerenraad binnen de gemeente.

Milieu:

Duurzame ontwikkeling van het buitengebied. Ontwikkelingen die
bijdragen aan een schonere lucht, grond en water. Het beter op elkaar
afstemmen van werkzaamheden en het verder aanpassen van
productieprocessen door Boeren, inwoners en industrie zullen tot een
leefbaarder en vooral schoner milieu moeten leiden.   

Zorg:

Betere zorg voor o.a. verzorgings en verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, thuiszorg maar zonder marktwerking.

Onderwijs

Laat Boxmeer het middelpunt zijn voor al het onderwijs. Geef onze kinderen, jongeren en jong volwassenen de mogelijkheid om het juiste basisonderwijs, voortgezet onderwijs te volgen waarna zij de mogelijkheid hebben tot het volgen van een MBO/HBO opleiding.

Betaalbare huur en starterswoningen:

De bouw van meer betaalbare huur- en starterswoningen in alle kernen
van de gemeente Boxmeer. Een actieve houding in communicatie vanuit de verhuurder naar de huurder is noodzakelijk.

Schuldhulpverlening:

Schuldhulpverlening met name voorkomen is beter dan genezen. SP
Boxmeer wil een actievere rol van de gemeente om schulden te voorkomen.

Referendum:

Invloed van inwoners moet behouden blijven om hun stem te kunnen laten horen over de herindeling van een Land van Cuijk. SP Boxmeer wil daarvoor een referendum kunnen uitvoeren. Daarvoor moet er eerst een referendumverordenig gemaakt worden.

Verkiezingsprogramma SP Boxmeer 2018-2022.

                              Voor jezelf, Voor elkaar!                                                      

                           SP strijdt in Boxmeer verder voor
                                  een beter Nederland.

                  

Foto: SP Boxmeer / SP fotograaf

INLEIDING:
De SP werkt samen met u aan een betere leefomgeving. Ons beleid is helder en duidelijk. Geen '' verdeel en heers'' maar samen Met elkaar en Voor elkaar werken aan onze mooie gemeente Boxmeer. De SP is als winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 buiten de vorming van een college gehouden. Onze rol in de oppositie hebben we duidelijk gevoerd. Maar als oppositiepartij hebben we de nodige successen weten te boeken, zoals:

-Maaltijdvergoeding:
Al snel in 2014 bleek vanuit de harmonisatie met Sint Anthonis dat de maaltijdvergoeding voor hen die er afhankelijk van zijn zou worden afgeschaft. Dit hebben we weten te voorkomen.

-Armoedebestrijding:
Voor de komende raadsperiode willen we armoede voorkomen. En een betere voorgeleiding tot schuldhulpverlening als inwoners dit zelf niet kunnen.

-Starterslening:
Op voorzet van de SP is het budget voor de starterslening verder uitgebreid. Toch is dat niet voldoende voor in de toekomst.

-De SP zet in op het maken van meer betaalbare huur- en starterswoningen.

-Veilig verkeer in Boxmeer:
Onze diverse verkeersacties (o.a. zebrapaden, Floralaan, gevaarlijke rotondes) geven aan dat vanaf 2018 ook verkeer de nodige aandacht behoeft. De SP zet zich in voor een veilige verkeersdeelname voor alle inwoners.

-Verbeteren natuur en leefmilieu:
Ook het milieu is bij de SP in goede handen. Wij zijn tegen grootschalige mestverwerking, mede omdat er veel mest verdwijnt op een verkeerde manier. Als enige partij stemden wij daar tegen. Een goed leefmilieu met een juiste balans tussen dieren, boeren en bewoners. Daar gaat de SP voor!
Ook de inzameling van drankkarton is een SP voorstel geweest.

-Hansa dossier:
De SP wilde heel graag dat het HANSA dossier openbaar gemaakt zou worden. We hebben de rest van de raad hiervan kunnen overtuigen. In 2018 zal het dossier openbaar gemaakt worden voor de leden van de gemeenteraad en de burgers van Boxmeer. Wij willen vanaf 2018 meer openheid van het Boxmeerse bestuur.

-Zeggenschap en Referendum:
De SP is voor meer zeggenschap van de burgers. Dit kan met een referendumverordening. SP Boxmeer blijft zich hard maken dat uw stem gehoord zal blijven. Bij onderwerpen die u allen aangaat zoals bijvoorbeeld: herindeling van het Land van Cuijk. Dit hebben wij mede kunnen doen doordat wij u regelmatig op straat hebben benaderd, uw mening hebben gevraagd en deze hebben meegenomen in onze voorstellen.

Ook de komende periode blijft SP Boxmeer u als burger actief benaderen.
Niet voor niets is op dit moment de leus van de SP dan ook:
 Voor jezelf, voor elkaar.
 voor de hele gemeente Boxmeer
.

En bij uw stem op de SP betekent dat ''Voor jezelf, voor elkaar'' is gegarandeerd.

Déze gemeenteraadsverkiezingen kunt u weer kiezen een voor een sterke en sociale gemeente Boxmeer . De afgelopen vier jaar heeft u kunnen zien wat een college zonder SP is. De komende periode gaan wij voor een college MET de SP .

                              Voor jezelf, voor elkaar? Stem dan SP!

                          

Foto: SP Boxmeer / SP fotograaf

INHOUDSOPGAVE:
1.   Inleiding            
2.   Onze Visie                                                   
      -2.1Onze speerpunten
3.   Onze mensen           
      -3.1 Fractievoorzitter stelt zich voor
4.   Sociale zekerheid en werkgelegenheid  
      -4.1 Werkloosheid en werk
      -4.2 Armoedebeleid
      -4.3 Sociale zaken regionaal uitvoeren
5.   WMO, thuiszorg, ouderen                         
      -5.1 Jeugdzorg
      -5.2 Mantelzorg en vrijwilligers
      -5.3 SP Hulpdienst
6.   Dorpen en wijken                                        
      -6.1 Jongeren adviesraad
      -6.2 Samenwerking / herindeling gemeenten
      -6.3 Referendumverordening
7.   Winkelcentrum                                             
      -7.1 Uitgaanscentrum
      -7.2 Cultureel Beleid
8.   Onderwijs                                                      
      -8.1 Kinderen
      -8.2 Optimale ontwikkeling kinderen
      -8.3 Sport en beweging
9.   Woningbouw                                                 
      -9.1 Duurzaam bouwen
      -9.2 CPO
10.   Ontwikkelingssamenwerking       
11.   Natuur en Milieu                                          
      -11.1 Grondgebonden landbouw
      -11.2 Natuurgebieden
      -11.3 Openbaar groen
      -11.4 Duurzaamheid
      -11.5 Duurzame energie
      -11.6 Fairtrade
      -11.7 Afvalrecycling
      -11.8 Verkeer
12.   Werk en economie                                       
      -12.1 Werkgelegenheid
      -12.2 Financiën 

2. ONZE VISIE:
De SP wil een samenleving voor elkaar. Daarvoor strijden we; landelijk en óók lokaal. Een zware klus, het kabinet voert nu een landelijk beleid uit dat ver van onze visie en uitgangspunten staat. Afbraak van voorzieningen hebben wij overal zien gebeuren. Het eigen risico van de zorgverzekering dat de laatste jaren vaak omhoog ging, de vele ontslagen in de zorg, het vele flexwerk waardoor mensen geen zekerheid meer hebben zorgt alleen maar voor een grotere tweedeling. Mensen die het financieel al moeilijk hadden, krijgen het nu nog zwaarder. Maar je moet wel andere, betere, socialere keuzes willen en durven maken. De SP Boxmeer wil deze visie ook als uitgangspunt hanteren voor het lokale beleid in de gemeente Boxmeer.

Bij het lezen van ons verkiezingsprogramma zult u merken dat de menselijke maat steeds het uitgangspunt is bij onze standpunten. Immers, samenleven, dat kun je niet alleen. De gemeente Boxmeer zijn wij namelijk samen. Niet alleen in het Boxmeerse gemeentehuis, maar zeker en vooral bij de mensen in de dorpen, in de wijken en op straat

                                       

Foto: SP Boxmeer / SP

2.1 ONZE SPEERPUNTEN:

1. Schuldhulpverlening met name voorkomen is beter dan genezen. SP Boxmeer wil een actievere rol van de gemeente om schulden te voorkomen.
2. (Jeugd) Zorg. Zorg mag niet gebonden zijn aan (gemeente) grenzen. De kwaliteit van zorg is belangrijker dan geld.
3. Verkeer en veiligheid binnen de gemeente Boxmeer staat hoog in het vaandel. Veilige verkeersdeelname door goede verkeersmaatregelen en voorzieningen zijn van groot belang. Daarbij is een juiste handhaving belangrijk.
4. De bouw van meer betaalbare huur- en starterswoningen in alle kernen van de gemeente Boxmeer. Een actieve houding in communicatie vanuit de verhuurder naar de huurder is noodzakelijk.
5. Invloed van inwoners moet behouden blijven om hun stem te kunnen laten horen over de herindeling van een Land van Cuijk.
6. Duurzame ontwikkeling van het buitengebied. Ontwikkelingen die bijdragen aan een schonere lucht, grond en water. Het beter op elkaar afstemmen van werkzaamheden en het verder aanpassen van productieprocessen door Boeren, inwoners en industrie zullen tot een leefbaarder en vooral schoner milieu moeten leiden.

3.0 Onze mensen:

1. Johan Koelman Boxmeer
2. Marièlla van Wijnen-Heijs Boxmeer
3. Rob Leenders Boxmeer
4. Jo Wijnen Vortum-Mullem
5. Jan van Densen Boxmeer
6. Alexander Küppers Boxmeer
7. José Lichteveld Oeffelt
8. Jaap van Densenn Boxmeer
9. Dennis Roemer Boxmeer
10. Wilbur van den Hoven Boxmeer
11. Winfried Bosters Boxmeer
12. Stephan Schaminée Boxmeer
13. Peter Claeys Sambeek
14. Ramon Hakvoort Vierlingsbeek
15. Mientje Wever-Peters va Nijehof Boxmeer
16. Mohammed Asadi Sambeek
17. Jessica Vierhouten Boxmeer
18. Frido Arnts Beugen
19. André Daamen Boxmeer
20. Hans Willems Rijkevoort
21. Theo Seijs Boxmeer
22. Leny Kudiwa-Peeters Boxmeer
23. Wilfred van den Gorbergh Overloon
24. Jan Neuteboom Boxmeer
25. Ria Crützen Boxmeer
26. Gerrit Vissers Vierlingsbeek
27. Els Beerten-Pex Boxmeer
28. Geert Reijnders Maashees
29. Arno Hendriks Boxmeer
30. Marcel Gerrits Boxmeer
31. Frans van Benthum Vierlingsbeek
32. Paul de Bruijn Boxmeer
33. Theo Weenink Boxmeer
34. Emile Roemer Sambeek

 

3.1 Fractievoorzitter stelt zich voor:

Johan Koelman, 50 jaar, getrouwd, 1 dochter en woonachtig in Boxmeer, is wederom lijsttrekker voor de SP. Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in de verzekeringen is Johan nu werkzaam bij de Gelderlander als distributeur in de omgeving van Gennep. Johan besteedt veel tijd om de wijken en dorpen in te gaan om met inwoners in gesprek te gaan en waar nodig in actie te komen.

Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Hoe belangrijk zijn die?
Heel belangrijk. De afgelopen jaren zijn steeds meer taken naar gemeenten
gegaan. Van ouderenzorg tot jeugdzorg en van mensen naar werk begeleiden tot armoedebestrijding. Maar gemeenten hebben daarbij veel vrijheid, dus je bent steeds meer afhankelijk hoe sociaal een gemeente is en
hoeveel geld ze er voor over hebben.

Wat vond jij van de rol van SP Boxmeer in de oppositie van de afgelopen 4 jaar?    
Direct na de coalitievorming heb ik beloofd dat van de SP een sterke
oppositierol in de gemeenteraad verwacht mag worden. Dat bleek ook hard
nodig. Het HANSA dossier bijvoorbeeld werd steeds meer een doofpot, en
mede dankzij aandringen van de SP kwam er beetje bij beetje meer openheid, maar we zijn er nog lang niet. De onderste steen over dit debacle moet volledig boven tafel komen. Mensen hebben er recht op te weten wat er is fout gegaan.

Maar kon je vanuit de oppositie wel iets bereiken?                               Zeker. Krachtige oppositie is belangrijk. Wij laten het geluid van de straat
in de Raad horen en kunnen belangrijke onderwerpen die mensen aandragen
op de agenda zetten. Zo heeft de SP voorkomen dat de maaltijdvergoeding
voor ouderen zou worden afgeschaft, is door de SP het budget voor
starterleningen uitgebreid en is er dankzij de SP een inzameling gekomen
van drankkarton.

Wat heeft de gemeente Boxmeer nodig om een krachtige 11 kernen gemeente te zijn?     
Boxmeer is een prachtige gemeente met 11 mooie dorpen. Maar er moet wel
voortdurend aandacht zijn voor de leefbaarheid in alle kernen. Investeringen in de dorpen om de leefbaarheid te vergroten zijn dus belangrijk. Zorgen voor betaalbare woningen voor de eigen jeugd bijvoorbeeld. Maar ook een grote openbare speeltuin in Overloon is een meerwaarde voor de hele omgeving en hoeft wat ons betreft dus niet perse in Boxmeer gerealiseerd te worden. Je moet een speeltuin bouwen waar het goed kan.                                                                                                                       Hoe kijk jij naar de tweedeling in het land en de gemeente Boxmeer?    De tweedeling in de samenleving zie je alleen maar groeien, dat baart me
zorgen. Mensen die het héél goed hebben, zijn er alleen maar beter op
geworden en mensen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen
voelen zich al lange tijd in de steek gelaten. Het ergste is dat sommige
partijen in Den Haag mensen tegen elkaar opzetten. Dat veroorzaakt
discriminatie en onrust en lost geen enkel probleem op. Wanneer mensen
niet rond kunnen komen, moet het sociaal minimum omhoog, wanneer er te
weinig betaalbare woningen zijn, moet er gebouwd gaan worden. SP Boxmeer gaat voor een sociale gemeenschap waarin het woord “samenleven” de kern vormt van ons beleid. We willen een samenleving waarin je opkomt voor elkaar.

Welke thema's zijn belangrijk voor jou en zie je nu niet terug in het huidige college?   
Het is eerder wat zie ik wel en wil ik niet zien in dit college. Een voorstel van ons om te komen tot één zorgcoöperatie voor de hele gemeente Boxmeer werd door de coalitie afgeschoten. Enige tijd later werd er een voorstel ingediend om voor Oeffelt wél te gaan voor één zorgcorporatie. Ook Oeffelt leert van de SP in Boxmeer. Nu nog even doorzetten voor de hele gemeente!

Hoe ziet jouw ideale fractie eruit en zie je dit gebeuren met de huidige top 10?                                                                                                         Mijn ideale SP fractie vult elkaar aan. Niet alleen wat betreft kennis en
ervaring, maar ook qua karakters. Met de huidige top 10 kunnen de
portefeuilles goed verdeeld worden, maar ook qua karakters zitten er
mooie aanvullingen. Rustige karakters die kunnen relativeren en
enthousiaste personen die de vaart erin houden. Dat lijkt mij een goed
evenwicht.

Wat zijn voor jou de belangrijkste thema’s bij de komende verkiezingen?                                                                                             Meer betaalbare woningen, fatsoenlijke ouderenzorg zonder marktwerking en
betere verkeersveiligheid zijn er zo een paar. Dit zijn in ieder geval
onderwerpen die we veel terug horen wanneer we als SP in de wijken zijn.
Maar wat je ook veel hoort is dat mensen serieus genomen willen worden,
dat ze invloed willen hebben. Daarom willen wij mensen een stem geven
bij een eventuele herindeling in het Land van Cuijk, via een referendum.

Johan Koelman.

                     

Foto: SP Boxmeer

4. Sociale zekerheid en werkgelegenheid:

De sociale zekerheid is een essentieel vangnet voor financieel zwakkeren, die tijdelijk of langdurig geen inkomen kunnen verdienen. Denk aan minder valide en arbeidsongeschikte mensen. De SP vindt het van het grootste belang dat de gemeente mensen ondersteunt en motiveert om weer zo snel mogelijk werk te vinden. Korten op een uitkering mag een uiterst  middel zijn en niet alleen een financiële besparing. Voor hen die niet in staat zijn om te werken (chronisch zieken etc.) zijn wij voorstander van passend vrijwilligerswerk, zodat ook die mensen mee kunnen blijven passend in onze maatschappij.

4.1 Werkloosheid en werk:

De gemeente moet zich inzetten om de groep werklozen weer naar werk te begeleiden. De SP vindt daarom:

  1. Dat het onverteerbaar is dat de gemeente rijksgelden onbenut heeft gelaten om bijstandsgerechtigden aan werk te helpen. (check Johan)
  2. Dat voor werk ten minste het wettelijk minimumloon. Met het tewerkstellen van bijstandsgerechtigden verdring je reguliere banen en help je deze mensen niet uit de armoede, maar houd je ze juist in de armoede.
  3. Wél wil de SP dat de gemeente veel actiever werkgevers benadert en ondersteunt om werkzoekenden een kans te geven. We moeten werkzoekenden dus aan écht werk helpen, waarmee ze ten minste het wettelijk minimumloon verdienen.

4.2 Armoedebeleid:

De gemeente Boxmeer kent nu een bijzondere bijstand van maximaal115% van het jaarinkomen. De SP wil dit optrekken tot 130%. Landelijk wil de SP één Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. In Boxmeer beginnen wij met een zorgverzekering zonder eigen risico voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon.

4.3 Sociale Zaken regionaal uitvoeren:

SROI, social return on investment. Dat wil zeggen dat de gemeente op alle aanbestedingen meeweegt of de ondernemer voldoende doet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Helaas hebben de andere partijen dat de vorige periode tegengehouden. De SP vindt dit een belangrijk punt. De SP wil met dit beleid werkgevers stimuleren om mensen met een achterstand een kans te geven om weer in te stromen op de arbeidsmarkt.

5. WMO, thuiszorg, ouderen:

Sinds 2015 is dit ondergebracht bij de gemeente. Echter met beperkte middelen. De SP vindt dat deze bezuiniging is afgewenteld op de kwetsbare burger. Met het beperkte zorgbudget kunnen de taken niet meer uitgevoerd worden als voor heen.

De SP denkt mee in creatieve oplossingen zoals het inzetten op preventie en bundelen van ondersteuning om zodoende een efficiënter aanbod te verkrijgen, waarbij menselijkheid en kleinschaligheid de boventoon voert. De menselijke maat dus, waarbij bovendien de privacy gerespecteerd blijft.

De SP vindt dat mensen zo lang mogelijk verantwoord thuis moeten kunnen wonen. Daarvoor zijn de juiste randvoorwaarden nodig. Maatwerk en communicatie zijn essentieel: samen met de individuele mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben om te kijken naar een oplossing voor het probleem. In keukentafel gesprekken moet een volledige analyse worden gemaakt, het liefst in het bijzijn van een vertrouwenspersoon van de persoon in kwestie. Niet alleen dient de consulent zich te focussen op de fysieke omstandigheden, maar ook op de welzijns- en financiële kant. Hierbij moeten onbenutte rechten zeker een onderwerp van gesprek zijn. De gemeente moet haar burgers juist en volledig en actief informeren over de praktische en financiële mogelijkheden en hen niet in de steek laten.

5.1 Jeugdzorg:

De SP Boxmeer vindt dat de arts moet bepalen welke (vervolg)zorg er nodig is voor kind, jongere en/of gezin. De SP wil geen marktwerking in de jeugdzorg. De arts die de zorgbehoefte vaststelt is bepalend en niet de zorgverzekeraar.

5.2 Mantelzorgers en vrijwilligers:

Mantelzorgers en vrijwilligers vindt SP Boxmeer van essentieel belang.

De mantelzorgwaardering bestaat uit een geldbedrag van € 100, -. SP Boxmeer blijft voorstander van het uitbetalen van dit contanten bedrag omdat dit meer vrijheid van besteding geeft.

Onder professionele begeleiding willen wij een buddy project opstarten om de eenzaamheid onder onze inwoners te verminderen.

5.3 SP Hulpdienst:

Wat zou het toch mooi zijn als er een tijd zou komen dat alle instanties pro-actief reageren en de hulpvrager zo goed geholpen zou worden dat er geen hulp meer nodig is van de SP Hulpdienst. SP Boxmeer wil dit afspreken met de instanties (plangroep, GGZ, Belastingdienst etc.)

SP Boxmeer zal elk jaar zorgen dat we dit voorleggen aan de gemeenteraad. En in het bijzonder aan de wethouder. Het mag niet zo zijn dat u als inwoner niet geholpen wordt.

6. Dorpen en Wijken:

De leefbaarheid in de kernen staat bij de SP hoog in het vaandel. Wij streven naar een optimale samenwerking met openheid en transparantie voor de inwoners van de dorpen en wijken.

In onze ideeën over de uitwerking tot één vorming van een Land van Cuijk moet de dorps/wijkraden met gekozen vertegenwoordigers werken.

6.1 Jongeren adviesraad:

SP Boxmeer is van mening dat jongeren belangrijk zijn voor de samenleving. SP Boxmeer gaat voor raadpleging voor en door een jongeren adviesraad. Meerdere keren per jaar.

6.2Samenwerking / herindeling gemeenten:

In de afgelopen jaren is in het Land van Cuijk veel gesproken over samenwerken. De SP is daar niet tegen. Boxmeer kent diverse samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen of inhoudelijke samenwerkingen binnen het Land van Cuijk. Bijvoorbeeld: gezamenlijke aanbesteding Wmo, gezamenlijk Wmo-beleidsplan 'en' afvalinzameling.

Afgelopen september (2017) heeft de raad ingestemd met het verder onderzoeken naar een herindeling één Land van Cuijk.

De SP heeft een aantal randvoorwaarden om te komen tot een herindeling:

SP Boxmeer vindt nog steeds dat een herindeling een meerwaarde MOET geven voor de burger. Er mogen geen afstanden gecreëerd worden voor de burgers. Tijdens een herindeling moet de burger gehoord worden door een raadgevend referendum. De definitieve stap naar een Land van Cuijk is nog niet gezet.

6.3 Referendumverordening:

Niet alleen over één Land van Cuijk wil SP Boxmeer dat de burger meer invloed krijgt. Ook bij de besluiten over onderwerpen die voor de gemeente Boxmeer belangrijk zijn. Op grond van de wetgeving kan de gemeente een Verordening op het raadplegend of raadgevend referendum (volksstemming) vaststellen.

                      

Foto: SP Boxmeer / SP fotograaf

7. Winkelcentrum:

Het winkelcentrum van Boxmeer heeft een regionale functie. Toch hebben veel winkels het moeilijk door de crisis en de toenemende verkoop via internet. Om een aantrekkelijk winkel- en uitgaanscentrum te behouden - ook voor de leefbaarheid - blijft de SP voor het concentreren/ behouden van de winkels in het winkelcentrum van Boxmeer. Verder is optimale communicatie gewenst van de gemeente met de ondernemers, zodat zij tijdig kunnen inspelen op geplande evenementen.

De leegstand in het winkelcentrum van Boxmeer blijft een zorg. Wij blijven voorstander van een creatieve invulling van lege panden, zowel winkels als kantoren. Een beter gevuld winkelcentrum oogt niet alleen beter maar is ook prettiger om te verblijven. SP Boxmeer wil dat de gemeente in gesprek gaat met de verhuurders van de winkelpanden on te bewerkstelligen dat de huurprijzen lager worden.

7.1 Uitgaanscentrum:

Het uitgaanscentrum van Boxmeer biedt weliswaar diverse mogelijkheden voor jong volwassenen (18+) en oudere leeftijdsgroepen, maar de SP maakt zich zorgen over de groep jongeren van 16 tot 18 jaar. Samen met de jongerenadviesraad willen wij van de jeugd zelf de uitgaansbehoefte horen, bespreken en in kaart brengen.   

7.2 Cultureel Beleid:

De ontmoetingen van en met diverse culturen ziet de SP als spannend, prikkelend en als een uitdaging om de samenleving voor alle inwoners beter te maken. Deze ontmoeting dienen we te stimuleren en faciliteren. Het hoofdmotto van de SP is: 'Voor elkaar, Met elkaar'. De SP hecht veel waarde aan inburgering. SP Boxmeer ziet graag dat er een actief beleid wordt gevoerd om taallessen stevig te stimuleren om mede daarmee de participatie te bevorderen.

8. Onderwijs:

De middelbare scholen zijn voor de toekomst klaar en het basisonderwijs heeft op eigen initiatief ook de toekomst zeker gesteld. De SP blijft openstaan voor verbeteringen in de toekomst. HBO onderwijs juicht de SP van harte toe in de gemeente Boxmeer.   

8.1 Kinderen:

De SP wil geen maatregelen en/of bezuinigingen op minimabeleid die leiden tot negatieve gevolgen voor het welzijn van kinderen. Het blijkt dat in ons land nu al gemiddeld één op de acht kinderen in armoede leeft. Boxmeer moet het minimabeleid zó inrichten dat deelname aan sport, cultuur, zwemmen en vervoer mogelijk wordt en blijft voor gezinnen met een inkomen tot 130 procent van de sociaal bijstandsnorm.

8.2 Optimale ontwikkeling kinderen:

De scholen en hun schoolbesturen gaan over de kwaliteit van het onderwijs. Maar toch kunnen we als gemeente veel doen om een goede ontwikkeling van onze kinderen te stimuleren op school en daarbuiten. De SP wil dat ALLE kinderen optimaal de kans krijgen om zich goed te ontwikkelen in al hun facetten. Dat begint al heel jong met kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Alle peuters van Boxmeer moeten hiervan kunnen profiteren (ook als hun ouders weinig inkomen hebben), zodat elk kind zonder achterstand aan de basisschool kan beginnen.

De SP Boxmeer heeft er voor gezorgd dat het ‘Sport en Cultuurkidz-programma’ van stichting ‘Doe je mee met Sjors?’ op alle basisscholen draait. Dit moet blijven.

8.3 Sport en beweging:

De SP vindt dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn voor sport en beweging. Ook minima moeten kunnen sporten. Sportvoorzieningen moeten multifunctioneel te gebruiken zijn; ook voor wedstrijdsporten. Daarnaast moet sporten voor iedereen mogelijk zijn (jong, oud, beperkt).

9.0 Woningbouw: 

De SP pleit al jaren voor een versterking en verbreding van het aantal betaalbare woningen in de koop- en huursector. Betaalbare koop- en huurwoningen zijn de motor van de huizenmarkt.

Het woningbouwprogramma van de gemeente Boxmeer laat overduidelijk zien waar de woningbehoefte ligt: Bij de betaalbare huur- en koopwoningen. Ook laat hetzelfde woningbouwprogramma zien waar de grootste achterstanden liggen: Ook weer bij de betaalbare huur- en koopwoningen.

De woningcorporaties in onze gemeenten zullen aan de vraag naar meer betaalbare huurwoningen moeten gaan voldoen. De gemeente heeft dit nu afgestemd. SP Boxmeer wil dat de gemeente actief de bouwverplichtingen van de woningcorporaties controleert en daar waar mogelijk handhavend optreedt om ervoor te zorgen dat de bouw van betaalbare woningen niet stil komt te staan. Verder moeten de diverse vastgoedbedrijven zich blijven inzetten voor het realiseren van meer betaalbare koopwoningen.

De SP in Boxmeer blijft zich onverminderd sterk maken voor het verder uitbreiden van het aantal betaalbare sociale huurwoningen en het aantal betaalbare koopwoningen in onze gemeente. De gemeente Boxmeer heeft veel te bieden aan jonge mensen, maar het ontbreekt nog aan voldoende betaalbare woonruimte. Werk aan de winkel. De SP gaat ervoor!

9.1 Duurzaam bouwen:

Bij nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen moeten we kijken naar de mogelijkheden van duurzame bouw en energieopwekking. Hierbij kan ook gekeken worden naar experimenteel bouwen. Heel veel onderdelen van een gebouw kunnen na het slopen opnieuw worden gebruikt. Woningcorporaties moeten ook veel meer hun verantwoordelijkheid nemen voor duurzaamheid en energiebesparing, zonder hiervoor kosten aan de huurders door te berekenen.

9.2 CPO:

Collectief Privaat Opdrachtgeverschap, het CPO-bouwen is een goede mogelijkheid voor mensen om gezamenlijk met een groepsopdracht betaalbare koopwoningen te realiseren. CPO bouwen levert niet alleen prijsvoordeel op, maar het zorgt ook voor een betere sociale samenhang in de nieuwe buurt. De SP vindt dat CPO initiatieven extra steun en aandacht van de gemeente moeten krijgen.

10. Ontwikkelingssamenwerking:

Met het kleinschalig en gericht stimuleren van ontwikkeling in de derde wereld kan op termijn migratie van grote groepen mensen naar West Europa verminderd worden. Hierin kan Boxmeer een bescheiden bijdrage leveren door steun aan particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vanuit onze gemeente. Binnen de gemeente Boxmeer zijn diverse mensen actief in kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Voorlichting over deze projecten aan de inwoners en aan de scholen is een taak die ondersteuning van de gemeente verdient.

11. Natuur, Milieu en Landbouw:

Het buitengebied is een combinatie van natuur en landbouw. Dit gebied moeten we koesteren en niet vernielen. De SP wil een leefbare en duurzame ontwikkeling in het buitengebied. Niet alleen voor de boer, maar ook voor burger en zeker voor de natuur.

De SP is voor het versterken van onze grotere natuurgebieden. Natuur en natuurbeleving zijn daar de eerste prioriteit maar kan prima samengaan met kleinschalige en bij voorkeur biologische landbouw en veeteelt. Dit kan ook een stimulans zijn voor de leefbaarheid, het toerisme en het aantrekken van nieuwe inwoners. De SP vindt dat bedrijvigheid die thuishoort in een dorp of op een bedrijventerrein in principe niet thuishoort in het buitengebied.

11.1 Grondgebonden landbouw:

Intensieve veehouderij heeft als resultaat grotere belasting voor het milieu en de natuur. Veehouders dienen meer rekening te houden met dierenwelzijn, stankoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. De SP is groot voorstander van grondgebonden landbouw en het stimuleren van biologische landbouw. Intensieve veehouderij zoals mega-stallen en de daarbij behorende mestfabrieken passen hier volgens de SP absoluut niet in. Bij plannen tot uitbreidingen van boerenbedrijven dienen de inwoners altijd betrokken te worden zodat er (naast het economische draagvlak) ook zeker ruim voldoende maatschappelijk draagvlak voor deze plannen moet zijn.

11.2 Natuurgebieden:

Het Maasheggengebied is een natuurgebied met grote waarde voor onze gemeente. SP Boxmeer zal zich actief inzetten voor de Unesco Biosphere aanvraag. Ook andere natuurgebieden in onze gemeente hebben onze aandacht, denk hierbij aan de bossen in onze gemeente, diverse (recreatieve) waterplassen. SP Boxmeer blijft zich onverminderd hiervoor zetten.

11.3 Openbaar groen:

Het openbaar groen is van groot belang, voor de leefbaarheid en de gezondheid van de burgers. Gemeenten bezuinigen in deze tijden te snel op aanleg en onderhoud van openbaar groen. De SP wil dat het openbaar groen in Boxmeer niet wordt opgeofferd voor bebouwing of asfalt maar goed onderhouden blijft. Bij voorkeur door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SP is voorstander van losloop gebieden voor honden.

Beschermde bomen dienen ook echt beschermd te worden. Illegaal kappen kan niet getolereerd worden en daar moet echt tegen worden opgetreden. Verspreiders van zwerfvuil (inclusief hondenpoep) op straat en in de natuur moeten hard worden aangepakt volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dit geldt ook voor plekken waar door vervuiling de bodem gesaneerd moet worden.

11.4 Duurzaamheid:

Duurzaamheid ligt in eerste instantie bij de overheid en de producenten. De consumenten moet de mogelijkheid geboden worden om hun leven zo duurzaam mogelijk in te richten. Er moet zo veel mogelijk ingezet worden op het energieneutraal zijn en om zo bij te dragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. We zijn een voorstander van gasloos bouwen.

11.5 Duurzame Energie:

De SP is vooral voorstander van zonne-energie. De SP is dan ook blij met de plannen van de gemeente om gebruik te gaan maken van zonne-energie bij gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties. Stapsgewijs dient het energiegebruik van deze gebouwen te worden teruggebracht totdat het energieverbruik gemiddeld op het niveau van energielabel A gebracht is. Zonne-energie is niet alleen zonnepanelen (elektriciteit), maar ook zonne-boilers (warmte).

De SP wil verder dat de gemeente het gebruik van elektrische en/of hybride auto’s voor haar inwoners bevordert, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende oplaadpunten.

Alle straatverlichting kan op termijn omgezet worden naar energiezuinige verlichting door bijvoorbeeld led verlichting of verlichting door een bewegingsmelder.

11.6 Fairtrade:

De SP staat daar geheel achter en zal ervoor zorgen dat dit zichtbaar wordt en blijft in het inkoopbeleid van de gemeente en in het stimuleren van andere Boxmeerse instanties.

Centraal dient te staan dat de producenten in de derde wereld een rechtvaardige prijs krijgen voor hun producten en zo de ontwikkeling van de plaatselijke bevolking kunnen stimuleren door het stichten van scholen en gezondheidscentra.

De Wereldwinkel Boxmeer blijven we steunen en stimuleren.

11.7 Afvalrecycling:

De SP vindt afvalrecycling een manier van duurzaamheid die goed door de gemeente kan worden ondersteund. Op aandringen van SP Boxmeer worden bijvoorbeeld drankkartons ingezameld. De gemeente Boxmeer is daarmee redelijk goed bezig met afvalscheiding. De SP vindt dat dit nog verder doorgevoerd kan worden. Er zijn tegenwoordig mogelijkheden om het afval voor honderd procent te scheiden en opnieuw te gebruiken.

11.8 Verkeer:

Door toenemende werkgelegenheid en het verplaatsen, samenvoegen en uitbreiden van de scholen in Boxmeer neemt het aantal weggebruikers toe. Dit leidt tot meer onveilige situaties. Doordat er een toename is van het aantal weggebruikers zal er goed gekeken moeten worden naar een juiste wegindeling. U kunt hierbij denken aan: belijning, doorstroming stimuleren, zebrapaden, snelheidsmaatregelen etc.

De weggebruiker moet zich houden aan de geldende verkeersregels, wij willen dat hier beter op gehandhaafd wordt, dit vormt een veilige basis van weggebruik voor iedereen, jong, oud en/of gehandicapt.

12. Werk en Economie:

12.1Werkgelegenheid:

Het aantrekken van werkgelegenheid is belangrijk, maar dit betekend niet dat dit ten koste mag gaan van leefbaarheid en natuur. De gemeente moet zuinig en zorgvuldig omgaan met de beschikbare bedrijventerreinen. Bij het uitgeven van bedrijfskavels moet duidelijkheid zijn hoeveel werkgelegenheid er wordt gecreëerd. De SP stimuleert arbeidsintensieve werkgelegenheid boven bedrijven met weinig werkgelegenheid.

Een bezinning op de functie van de huidige en toekomstige situatie van de industrieterreinen is noodzakelijk. Zorgvuldig grondgebruik staat voorop. Boxmeer gaat geen nieuwe industrieterreinen ontwikkelen.

Daarnaast moet de gemeente streven naar het behoud van de huidige bedrijvigheid, waarbij een goede balans moet zijn met duurzaamheid en natuurbehoud. Negatieve bijproducten van bedrijvigheid (afval, mest of chemicaliën ) dient bij de bron aangepakt te worden. Ongebreidelde groei als gevolg van technische aanpassingen is het paard achter de wagen spannen. Hier moet de gemeente niet aan meewerken.

De koppeling van onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven wordt verder uitgebreid.

De SP blijft oog houden voor de kleinere bedrijvigheid uit de MKB-sector (waaronder de ZZP'ers), ondanks alle grote ontwikkelingen en bedrijven.

12.1Financiën:

De SP wil een hogere lokale belastingdruk beperken tot een maximale jaarlijkse trendmatige verhoging van de OZB. Wij streven naar prijsindexatie. De reserves dienen zoveel mogelijk in stand gehouden worden. De lasten voor de burgers worden niet onnodig verhoogd.

Echter, ook de komende jaren ontkomt Boxmeer er niet aan om zeer kritisch naar haar uitgaven te kijken. Verder blijven onze tarieven en leges in principe kostendekkend.

De gemeente blijft terughoudend bij het inhuren van externe bureaus. Alleen wanneer de expertise écht noodzakelijk is en niet in eigen huis te vinden, kunnen duidelijk in tijd en geld geformuleerde opdrachten worden uitgezet.

EINDE.

Stem op 21 maart 2018 op SP Boxmeer.                                                         

                        
Foto: SP Boxmeer / SP fotograaf


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Doneer Normale website