h
19 april 2017

'SUPERZATERDAG' SP BOXMEER MET RENSKE LEIJTEN

Foto: SP Boxmeer

Op zaterdag 29 april 2017 organiseert SP Boxmeer een SUPERZATERDAG. Tijdens deze SUPERZATERDAG gaan SP’ers de wijk in om met mensen in gesprek te gaan.

Lees verder
27 maart 2017

SP stemt tegen verruimd VAB beleid Boxmeer

“Vrijheid, blijheid in de Boxmeerse Heerlijckheid”

In de raadsvergadering van 23 maart 2017 heeft de SP samen met PK tegen het verruimde VAB-beleid voor Boxmeer gestemd. Het College wil samen met de Provincie een “pilot” doen met herbestemming van vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB-beleid), waarmee in leegkomende stallen allerlei soorten niet-landbouw gerelateerde activiteiten mogen komen. Dit gaat gelden voor bijna het hele Boxmeerse buitengebied en voor de duur van 2x5 jaar.

De bedoeling is dat daarmee verrommeling van lege stallen wordt tegengegaan en dat starters dan voor weinig kosten en met weinig regels een bedrijf kunnen beginnen in een oude stal. Als SP zijn we hier niet blij mee, omdat daarmee de verrommeling alleen maar groter wordt en we mogelijk allerlei bedrijven in het buitengebied toestaan die we daar liever niet hebben en vervolgens ook niet meer weg krijgen. Immers het is lastig om tegen een succesvolle starter na 10 jaar te zeggen dat hij weg moet.

Lees verder
24 maart 2017

SP Boxmeer dankt kiezers, nu op naar raadsverkiezing 2018

SP Boxmeer is in grote getale de straat op gegaan de afgelopen maanden. Dag in dag uit, week in week uit. Dat doet geen enkele partij ons na. Zoveel enthousiasme en energie. Ook al was de tempratuur ver onder nul, hagelde of regende het, wij gingen door!

Natuurlijk hoopte iedereen dat we zouden winnen bij de verkiezingen en er zetels bij zouden krijgen. Maar om met zo veel nieuwe partijen erbij de "schade" te kunnen beperken tot bijna het aantal huidige zetels in de tweede kamer mag een overwinning genoemd worden! En dat komt mede doordat Emile (Roemer), Ron (Meyer) en alle andere SP-ers een mega goede en verfrissende campagne hebben neergezet. 

Lees verder

Kliknieuws - Emile Roemer (SP): 'Lokale politiek is uitstekende leerschool gebleken'

Emile Roemer is bezig aan zijn derde campagne als lijsttrekker van de Socialistische Partij (SP) voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Als het aan de Boxmerenaar (54) ligt, maakt zijn partij na de verkiezingen deel uit van een nieuw kabinet. "Inmiddels besturen we in de helft van alle provinciën en in vier van de zes grote steden. De SP is er klaar voor om mee te gaan regeren."

Lees verder
23 januari 2017

Weer meer hulpvragen voor de SP Hulpdienst in 2016

Foto: SP
SP Boxmeer heeft in 2016 wéér meer hulpvragen gehad dan in de voorgaande jaren. Het lijkt er dus sterk op dat er het afgelopen jaar weer meer mensen in de problemen zijn gekomen. Er wordt wel geroepen dat het beter gaat met Nederland maar dat is helaas niet voor iedereen het geval.

Wat zou het toch mooi zijn als er een tijd zou komen dat alle instanties pro-actief reageren en hun clientèle zo goed zouden helpen dat er geen hulp meer van de SP Hulpdienst nodig zouden zijn. De vrees is echter dat dit er niet van zal komen.

Lees verder
21 december 2016

Boxmeer ontzegt jurist toegang gemeentehuis

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december heeft de SP vragen gesteld over het ontzeggen van toegang tot het gemeentehuis voor een jurist. Naar mening van de SP een veel te zwaar middel. Tijdens de raadsvergadering kon de burgemeester helaas geen afdoende uitleg geven waarom het college zo’n zwaar middel heeft ingezet. De SP blijft deze zaak volgen en wil te zijner tijd een accepteerbare verklaring van het college.

Aanleiding voor onze vragen was een recent artikel in het Boxmeers Weekblad waarin beschreven werd dat een juriste de toegang tot het gemeentehuis is ontzegd omdat zij een ambtenaar een pias noemde. Navraag bij deze juriste leerde dat dit inderdaad het geval was. Brieven van het college bevestigde nogmaals dat het betitelen van een ambtenaar als pias de reden was om toegang te ontzeggen. Het college kwalificeert zo’n opmerking als “een ernstige vorm van intimidatie, belediging en agressie richting onze medewerker”. Het college heeft daarom deze juriste de toegang tot het gemeentehuis voor onbepaalde tijd ontzegd en eist excuses van deze juriste alsmede een schriftelijk getekende verklaring dat ze het welzijn van ambtenaren niet meer in gevaar zal brengen.

Lees verder